Artiklar att köpa

På den här sidan kan du köpa artiklar med en imaginär valuta.
Artiklarna är kapitel från Richard Stallmans bok "Free Software, Free Society".
Boken publiceras av FSF och finns gratis på gnu.org .

GNU Taler logo

Artikel Shop: Fri programvara, Free Society

Detta är den senaste upplagan av Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M
Free Software Foundation
51 Franklin Street, Fifth Floor
Boston, MA 02110-1335
Copyright © 2002, 2010 Free Software Foundation, Inc.

Muntlig kopiering och distribution av hela denna bok är tillåten över hela världen, utan royalty, i alla medium, förutsatt att detta meddelande bifogas. Tillstånd ges att kopiera och distribuera översättningar av denna bok från originalspråket till ett annat språk förutsatt att översättningen har godkänts av Free Software Foundation och upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande bevaras i alla kopior.

ISBN 978-0-9831592-0-9

Tap outside of this box to hide

Kapitel

Klicka på ett enskilt kapitel för att köpa det med GNU Taler. You can get free, virtual money to buy articles on this page at the bank.

Översikt av GNU Projektet

GNU-projektet har utvecklat ett komplett, fritt mjukvarusystem kallat “GNU” (GNU's Not Unix) som är framåtkompatibelt med Unix. Richard Stallman s första dokument angående GNU-projektet kallas GNU Manifesto , vilket har översatts till flera andra språk än engelska. Vi har också det första tillkännagivandet av GNU-projektet, skrivet 1983.

Betala för att läsa mer ...

Definitionen av fri programvara

Vi underhåller denna definition av fri programvara för att tydligt visa vad som gäller för att ett visst mjukvaruprogram skall betraktas som fri programvara.

Betala för att läsa mer ...

Initial Announcement

Detta är det ursprungliga tillkännagivandet av GNU-projektet, författat av Richard Stallman 1983.

Betala för att läsa mer ...

Du kan lära dig mer om GNU Taler på vår webb.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA