Essay shop

On this page you can buy articles using an imaginary currency.
The articles are chapters from Richard Stallman's book "Free Software, Free Society".
The book is published by the FSF and available gratis at gnu.org.

GNU Taler logo

Essay Shop: Free Software, Free Society

This is the latest edition of Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman.
Free Software Foundation
51 Franklin Street, Fifth Floor
Boston, MA 02110-1335
Copyright © 2002, 2010 Free Software Foundation, Inc.

Verbatim copying and distribution of this entire book are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is preserved. Permission is granted to copy and distribute translations of this book from the original English into another language provided the translation has been approved by the Free Software Foundation and the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

ISBN 978-0-9831592-0-9

Tap outside of this box to hide

Chapters

Click on an individual chapter to purchase it with GNU Taler. You can get free, virtual money to buy articles on this page at the bank.

Översikt av GNU Projektet

GNU-projektet har utvecklat ett komplett, fritt mjukvarusystem kallat “GNU” (GNU's Not Unix) som är framåtkompatibelt med Unix. Richard Stallman s första dokument angående GNU-projektet kallas GNU Manifesto , vilket har översatts till flera andra språk än engelska. Vi har också det första tillkännagivandet av GNU-projektet, skrivet 1983.

Pay to read more...

Definitionen av fri programvara

Vi underhåller denna definition av fri programvara för att tydligt visa vad som gäller för att ett visst mjukvaruprogram skall betraktas som fri programvara.

Pay to read more...

Initial Announcement

Detta är det ursprungliga tillkännagivandet av GNU-projektet, författat av Richard Stallman 1983.

Pay to read more...

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA